Warunki przyjęcia

O miejsce w Akademiku Praskim mogą ubiegać się studenci warszawskich uczelni, którzy nie ukończyli 26 lat. Kandydaci powinni respektować jego katolicki charakter.

Rekrutacja krok po kroku:

 

1 Podpisz i prześlij ostatnią stronę

2 Wypełnij kwestionariusz

Pamiętaj by skompletować dokumenty podane w stopce kwestionariusza.

 

3 Przygotuj wymagane dokumenty

 • fotografia (3x4 cm + wersja cyfrowa e-mailem)
 • kopia dowodu lub paszportu
 • kopia legitymacji lub dokument potwierdzający status studenta
 • opinia duszpasterza
 • photograph (3x4 cm + digital version on e-mail)
 • a copy of the identity card or passport
 • a copy of Student ID Card or confirmation of student status
 • pastor opinion
 • фотография (3x4 см, оригинал и копия на e-mail)
 • копия паспорта; копия легитимации или документа
 • подтверждающего статус студента
 • характеристику духоовника.

4 Opłaty i kaucje

Opłata administracyjna 85 zł
Kaucja – 1 czynsz
Nr 24 1240 6074 1111 0010 5607 7224
(zachowaj potwierdzenie)

5 Wybierz pokój

Jest pięć pięter, pokoje są usytuowane od strony: płd, płn, wsch, zach . Pokoje są jednakowe, istnieje więc możliwości wyboru lokalizacji wg dostępnych miejsc.

 
 
 
Zaloguj się

Formacja
Kawiarnia