Historia

Idea i Pomysłodawca

Już od 2000 roku, gdy kolejno urząd Biskupa Warszawsko-Praskiego sprawowali Bp Kazimierz Romaniuk i Abp Sławoj Leszek Głódź, powstało kilka pomysłów na zagospodarowanie działki przyległej do placu katedralnego. Rozważana była budowa muzeum diecezjalnego, sali na zebrania diecezjalne, rozbudowa Kurii; zachowały się nawet wizualizacje tych zamiarów. Dopiero Abp Henryk Hoser SAC podjął decyzję, by obok Katedry Warszawsko-Praskiej zbudować akademik. Kierował się doświadczeniem z Paryża, gdzie w 2000 roku oddał do użytkowania Międzynarodowy Dom Studenta im. Jana Pawła II, zlokalizowany niecałe 6 km od centrum Cité. Do dziś służy on 128 studentom z ponad 20 krajów świata, którzy studiują na paryskich uczelniach.

Dziś można stwierdzić, że decyzja o budowie Akademika Praskiego była najlepszym sposobem na wykorzystanie terenu. W promieniu 3 km znajdują się uczelnie wyższe: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.

Ideą domu jest zapewnienie studentom komfortowego i spokojnego miejsca zamieszkania na czas studiów, umożliwiającego im rozwój intelektualny i duchowy, podkreślenie roli wspólnoty i wartości chrześcijańskich w życiu codziennym.

Zatwierdzenie projektu

Dnia 14 listopada 2013 roku uzyskaliśmy decyzję ostateczną zatwierdzającą projekt budowlany Akademika. Prace projektowe wykonała firma PROJEKT Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Sp z o.o. działająca na rynku międzynarodowym od 1991 roku. Nad projektem pracował zespół architektów pod kierownictwem śp. inż. arch. Leszka Klajnerta, inż. arch. Adama Wagnera i inż. arch. Dariusza Bodziocha, z wielkim zaangażowaniem inż. arch. Jarosława Gali i projektantów poszczególnych branż budowlanych. Tego dnia czytania Liturgii Mszalnej głosiły pochwałę mądrości (Mdr 7, 22-8, 1): „Jest bowiem w Mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze.” Do takiej Mądrości chcemy dążyć we wznoszonym obiekcie.

Wybór Generalnego Wykonawcy

Przy pomocy Inwestora Zastępczego Korporacji Radex S.A. w grudniu 2013 roku rozpisaliśmy przetarg na Generalnego Wykonawcę obiektu. W pierwszym etapie oferty złożyły 24 firmy. Po odrzuceniu ofert najdroższych i najtańszych do drugiego etapu przetargowego zakwalifikowało się 8 firm. Kilkakrotnie spotkaliśmy się z potencjalnymi wykonawcami - w efekcie zostało wyłonionych zaledwie 3 oferentów. Celem trzeciego etapu był wybór najlepszej dla nas firmy; ostatecznie generalne wykonawstwo budowy powierzyliśmy PBM Południe SA, działającej na rynku warszawskim, polskim i międzynarodowym od 1945 roku, specjalizującej się w prestiżowych obiektach użyteczności publicznej.

Podpisanie umowy i poświęcenie placu

Dnia 28 lutego 2014 roku w siedzibie Kurii Warszawsko-Praskiej podpisaliśmy umowę o generalne wykonawstwo, a 1 marca przekazaliśmy oficjalnym protokołem plac budowy firmie PBM Południe SA. W gronie przedstawicieli Generalnego Wykonawcy (prezes Zbigniew Gontarz, kierownik budowy Robert Szczerba, Eugeniusz Nowak, Eulalia Gulik, Alicja Winnicka), Inwestora Zastępczego (prezes Janusz Sobieraj, kierownik projektu Henryk Barański, inspektor nadzoru Henryk Tawdul) odpowiedzialnych za budowę ze strony Inwestora (Ks. prał. Stanisław Markowski, Ks. prał. Wojciech Lipka, Ks. kan. Grzegorz Kowalczyk) Ks. Abp Henryk Hoser SAC poświęcił plac budowy i modlił się o pomyślną realizację przedsięwzięcia.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Dnia 25 czerwca 2014 roku po Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze miała miejsce szczególna uroczystość: w budowanym już obiekcie, nastąpiło pobłogosławienie i wmurowanie aktu erekcyjnego oraz kamienia węgielnego pochodzącego z Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie i starożytnych murów Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, wskazującego na źródła wiary i rozumu; dokumenty zostały wmurowane między parterem i stropem pierwszego piętra. Ks. Abp Henryk Hoser SAC powiedział wtedy do zebranych: „To dzieło, które rozpoczęliśmy jest wpisane w uniwersalizm ludzkości, którego wyrazem była instytucja uniwersytetów, zwłaszcza uniwersytetów kultury łacińskiej, których zadaniem jest łączyć i poszerzać świadomość ludzką poza widzialne horyzonty. Będziemy kształtować w tych, którzy tworzą wspólnotę akademicką ciało i ducha. Będziemy kształtować wszystkie najważniejsze dla człowieka wymiary, by stał się czynnikiem wzrostu tam, gdzie Opatrzność Boża go postawi”.

Uroczystość odbyła się przy udziale Księży Biskupów, Księży Infułatów, Dziekanów i Proboszczów, pozostałych Kapłanów, Osób Konsekrowanych i Wiernych Świeckich. Władze cywilne reprezentowali przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Warszawa-Praga Północ i Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Praga Północ oraz zaproszeni Goście w osobach: Starostowie Powiatów, Przewodniczący Rad Dzielnic m.st. Warszawy i ich Burmistrzowie oraz Wójtowie i Ich Magnificencje Rektorzy Wyższych Uczelni m.st. Warszawy.

Zaloguj się

Formacja
Kawiarnia