Aktualności

  1. Wydaje się, że chwilowo mamy komplet Mieszkańców
  2. Od 1 sierpnia 2019 czynsz wzrasta do 960 pln
  3. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń przyjmujemy WYŁĄCZNIE osoby ze studiów licencjackich
-----
  1. It seems that we currently have a set of Residents
  2. From August 1, 2019 the rent increases to 960 pln
  3. Due to the large number of applications, we ONLY accept people from bachiller studies

 

Zaloguj się

Formacja
Kawiarnia