Aktualności

  • Od 1 sierpnia 2020 czynsz wzrasta do 1000 pln
  • Opłata rekrutacyjna wzrasta do 85 pln
  • Szacowana opłata za media (ok. 80 pln/mc - zależnie od wskazań liczników pokojowych)
  • Preferujemy osoby rozpoczynające studia licencjackie
---
  • From August 1, 2020, the rent increases to 1000 pln
  • The recruitment fee increases to 85 pln
  • Estimated payment for utilities (about 80 pln/ month - depending on the room meters readings)
  • We prefer people starting bachiller studies
Zaloguj się

Formacja
Kawiarnia